Obbeeg ut dörpke aan de Maas

Laefbaar Obbeeg en Beeg


Woordvoerder/ Contactpersoon:

Martin Link
(emailadres: m.link@ziggo.nl )


Hallo bewoners en vertegenwoordigers van verenigingen in Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk,

Bij deze willen wij jullie vragen om de informatiebijeenkomst welke door de gemeente Sittard-Geleen op maandag 16 maart 2015 wordt georganiseerd, te bezoeken. De gemeente zal deze avond een korte toelichting geven op de uitgevoerde verdiepingsstudie naar een mogelijk nieuw te realiseren brede school en buiten sportterreinen.

De aanwezigheid van jullie in grote getalen is zeer belangrijk omdat het aantal aanwezige personen een peiling is voor de draagkracht van het betreffende voornemen voor de gemeente Sittard-Geleen.

Wij willen jullie daarom dringend vragen om dit verzoek in jullie directe omgeving en binnen jullie verenigingen te distribueren. Tevens het verzoek aan  iedereen om op deze informatie avond aanwezig te zijn.

Indien wij mensen niet bereiken met dit mailtje gelieve dit bericht door te sturen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandagavond 16 maart 2015 van 20:00 tot uiterlijk 21:30 in Oos Hoes te Grevenbicht.

Met vriendelijke groet,

Henk Hendrix
Namens Laefbaar Obbeeg en Beeg


Stand van zaken herhuisvesting basisscholen en sportvoorzieningen in Obbicht en Grevenbicht.

Kansen op een gezamelijke school en sportvoorzieningen tussen Obbicht en Grevenbicht.

Geachte inwoners van Obbicht, Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk.
Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg informeert u graag over de actuele stand van zaken met betrekking tot de gezamenlijke school en (buiten)sport terreinen tussen Obbicht en Grevenbicht.

Nadat we in december 2012 werden opgeschrikt door het nieuws van Kindante dat de drie scholen in Obbicht en Grevenbicht zouden worden
samengevoegd, hebben we heel wat werk verzet en u regelmatig op de hoogte gehouden.

Haalbaarheidsonderzoeken
In 2014 zijn er twee uitgebreide haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd en afgerond: een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw/ verbouw van de nieuwe school in opdracht van Kindante en een tweede haalbaarheidsonderzoek naar de haalbaarheid van een unilocatie buitensport
voor voetbal en tennis voor de kernen Grevenbicht en Obbicht.

Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijke bureaus. Voor deze onderzoeken zijn er vele gesprekken geweest met de verenigingen
en belanghebbenden in deze omgeving.
Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg maakte deel uit van de klankbordgroepen die waren gevormd ter toetsing van de verwachtingen en meningen van de belanghebbenden.(Klik op de afbeelding om alles te lezen)


© Obbeeg.nl 2024